Apie architektūros kokybės užtikrinimo priemones galima skaityti ir internete

LTK_Logotipas  LRKM logo LT visi-01Print

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) kartu su VGTU Architektūros fakultetu išleido ir lapkričio 14 d. Vilniuje pristatė mokslinių straipsnių rinkinį „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės“. VGTU leidykla plačiajai visuomenei suteikė prieigą prie leidinio ir internetu.

Leidinio pristatyme dalyvavo sudarytojai, autoriai, architektai. Kaip pastebėjo viena iš autorių Rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė, per metus, kol buvo leidžiamas šis rinkinys, įvyko nemažai pokyčių.

„Per 2017 metus pasikeitė ne vienas architektūrai svarbus teisės aktas, daug naujovių atnešė priimtas Architektūros įstatymas. Pokyčiai yra iš tiesų esminiai: pasikeitė ekspertinio vertinimo reglamentavimas, atestavimo tvarka, pirmą kartą atsirado teisinė prievolė rengti architektūrinius konkursus, taip pat sugriežtintas architektūros autorių teisių įgyvendinimas. Tikimės, kad nuo 2014 metų vykdomos konferencijos ir po jų išleidžiami leidiniai taip pat prisidėjo prie teigiamų pokyčių“, – teigia D. Bakšienė.

VGTU Architektūros fakulteto dekanas Liutauras Nekrošius džiaugėsi, jog vyksta tęstinė diskusija ir atsiranda jaunų tyrėjų, užpildančių taikomųjų tyrimų spragą architektūros srityje. „Suprantame, kad tik kompleksiškai veikdami, peržengdami profesijų ribas galime pasiekti pokyčių. Dauguma mūsų esame vienos  disciplinos atstovai, todėl esu tikras, kad tik kartu – architektai, planuotojai, teisininkai, sociologai, istorikai, menininkai ir menotyrininkai – mes galime sukurti tarpdalykinį lauką kompleksiniams pokyčiams architektūroje vykti. Rūmų inicijuota kasmetinė konferencija kaip tik ir tapo ta visus vienijančia erdve“,– teigia L.Nekrošius.

Ši knyga – 2016 metais tuo pačiu pavadinimu vykusios konferencijos išdava. Jau kasmetine tapusią tarpdisciplininę mokslinę-praktinę konferenciją, skirtą Pasaulinei architektūros dienai paminėti, rengia Rūmai kartu su VGTU Architektūros fakultetu.

Rinkinio autoriai gvildena svarbias architektūros kokybės užtikrinimo priemonių problemas, aptaria ekspertinio vertinimo, architektūrinės kūrybos, konkursinės veiklos, teritorijų planavimo, kultūros paveldo apsaugos, administravimo ir visuomenės dalyvavimo klausimus.

Leidinį „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės“ galima skaityti internete: http://leidykla.vgtu.lt/lt/knyga/menotyra/2977.html?Itemid=16.

Leidinio sudarytojai: L. Nekrošius, V. Petrušonis, E. Riaubienė, A. Štelbienė.

Leidinį finansavo: Lietuvos kultūros taryba, Kultūros ministerija.