Virtualus architektūros muziejus pildytas ir 2017 metais

3 logo

Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija iš dalies finansavo septintus metus Kūrybinių industrijų parko „Architektūros centras“ pildomą Virtualų architektūros muziejų (www.archmuziejus.lt).

Šios iniciatyvos tikslas – skaitmeninėje formoje kaupti, sisteminti ir išsaugoti ateities kartoms svarbų šalies architektūros palikimą, kad turima informacija galėtų naudotis visi architektūra besidomintys žmonės (tiek Lietuvos, tiek užsienio), su žymiais Lietuvos architektais būtų supažindinti visi, besidomintys architektūros tema. Muziejaus eksponatais pasinaudota rengiant vieno objekto parodą „Giraitė yra gražu“ (kuratorės M. Drėmaitė, Ū. Ambrasaitė), jų teiravosi ir mokslinius darbus rašantys ar projektuojantys tinklalalpio lankytojai.

SKAITMENA_VAM-15(L-IV)-N(07-01)  LSMU Farmacijos fakulteto su vaistine Kaune projektas, 2003 m., eskizo skaitmeninė kopija. Arch. G. Janulytė-Bernotienė, G. Zykuvienė.

Eksponatų skaitmeninimas – pagrindinė Virtualaus architektūros muziejaus priemonė, įgyvendinant užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Tačiau tuo neapsiribojama – nuo 2013 m. tęsiamas filmuotų interviu ciklas. Kalbinami žymūs šalies architektai pokalbio metu atskleidžia nežinotas, pamirštas detales, pristato platų savo laikmečio architektūrinės, kultūrinės terpės paveikslą. Jų mintys, prisiminimai, refleksijos apie to meto sociokultūrinį gyvenimą, kūrybinę aplinką ir profesinius iššūkius – taip pat reikšminga, tik kitokios formos – verbalinės, architektūros paveldo dalis.

VAM-15 L-III-S 02-04 Tarybų (dabar P. Vileišio) aikštės Kaune konkursinis projektas, 1 vieta, 1978 m., 1 a. planas, brėžinio kopija, popierius.  Arch. G. Janulytė-Bernotienė, E. Tamoševičius.

2017 metais kalbinti žymūs architektai iš Kauno, sukūrę eilę raiškių, kokybiškų pastatų: Gražina Janulytė- Bernotienė, Gintautas Natkevičius bei Asta ir Gintaru Prikockiai.

Taip pat tyrinėti privatūs G. Janulytės- Bernotienės, G. Natkevičiaus bei A. ir G. Prikockių archyvai ir pagal vieningą Virtualaus architektūros muziejaus fondų sistemą kaupta nepriklausomos Lietuvos ar ankstyvesnių laikotarpių medžiaga, ji skaitmeninta ir įkelta į Virtualaus Lietuvos architektūros muziejaus tinklapį. Architektūros mylėtojams turėtų būti įdomu susipažinti su ankstyvaisiais šių kūrėjų darbais.

_VAM-16 L-IV-N 12-02 Projektavimo firmos „Nava“ biuro Kaune architektūros projektas, 1997 m., spalvota maketo nuotrauka, vaizdas iš viršaus. Arch. G. Natkevičius. Nuotraukos aut. G. Natkevičius.

Ne paskutinėje vietoje pagal svarbą yra ir treti metai gyvuojanti rubrika „Publikacijos“. Joje skaitytojas gali rasti XX a. ir XXI a. šalies architektūrą ar architektūrinius įvykius apžvelgiantys, analizuojantys straipsniai. 2017 m. straipsnių ciklą kuravo architektas, hum. m. dr. D. Linartas. Buvo parengti 6 tiriamieji, apžvalginiai, kritiniai straipsniai XX a. Lietuvos architektūros aktualijų temomis, kurių autoriai: sociologė, soc. m. dr. R. Čepaitienė, architektas V. Kuliešius ir kt.

_VAM-16 L-IV-N 23-02 AB „Vilniaus bankas“ Kėdainių filialo  eskizinis projektas, 1999 m., spalvota maketo nuotrauka. Arch. G. Natkevičius, J. Šyvokienė, A. Asauskas. Nuotraukos aut. G. Natkevičius.

2018 metais toliau bus turtinami Virtualaus architektūros muziejaus fonai, kurie susidomėjimo sulaukia ne tik iš Lietuvos profesionalų, bet ir užsienio.

 

KIP „Architektūros centras“ inf.

archmuziejus.lt iliustr.