(Lietuvių) Lietuvių pergalė tarptautiniame surenkamųjų namų konkurse